1- Hà Nội : 321 Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 091.124.679 (Mr.Dũng)

2- Thành phố Hồ Chí Minh :

22 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Đa Kao,Quận 1,Hồ Chí Minh
ĐT : 0861.785.123